Gros plan alliances photographe mariage Dordogne

Mariage à Ginestet, gros plan sur les alliances dans la chambre de la mariée

Photographe mariage Dordogne